SEO thông minh

Cách thêm thẻ Alt cho ảnh

Cách thêm thẻ Alt cho ảnh

Thêm thẻ Alt cho hình ảnh Nếu như chú thích nhằm cho người đọc biết được chủ đề bức ảnh thì việc thêm thẻ Alt giúp Google có thể đọc được nội dung. Con robot của Google cào Website...

Categories